Svenska störningsjouren AB

Med oss blir det tyst och lugnt i huset


Som ansvarig för en fastighet med hyresrätter och bostadsrätter ställs man emellanåt inför olika problem. Det kan t ex vara grannar som stör, sanitära olägenheter, olaga andrahandsuthyrningar eller betalningsproblematik.  

Som granne, ansvarig eller ordförande kan det kännas skönt att slippa hantera dialogen själv för att undvika felaktig hantering av ärendet. 

Svenska Störningsjouren AB är ett privatägt företag som hjälper bostadsföretag och bostadsrättsföreningar – dygnet runt.

Läs mer om våra tjänster nedan.

grey.png

Vi är unika på marknaden med att erbjuda ett helhetstäckande utbud av tjänster som stöttar med allt från besök till avhysning.

 

Tjänster

Vi rycker ut, undersöker och driver alla typer av störningsärenden.

STÖD OCH SUPPORT


Ibland förekommer störningar som är svåra att lokalisera eller specificera. Det kan vara någon som vid upprepade tillfällen påstår sig bli störd av någon granne trots att hyresvärden/styrelsen inte kan konstatera någon konkret störning. Vi kan i dessa fall till exempel erbjuda kontrollbevakning. Vi tillhandahåller även gratis rådgivning till alla våra kunder.

Utryckning


Vi utför utryckningar när det förekommer störningar i fastigheten.
Det kan vara livliga fester med hög musik, bråk, grannosämja med mera. Genom att tala med inblandade parter försöker vi i första hand få det lugnt i fastigheten. Därefter dokumenterar vi vad som hänt samt skickar en rapport till fastighetsägaren.


Utredning


Vi kan hjälpa er  att säkerställa undersökningsmaterial inför eventuell processföring. Vi kan handlägga hela eller delar av ärendet beroende på om ni driver ärendet själva eller via annan juridisk sakkunnig.

PROCESSFÖRING


Våra jurister kan driva ärenden hos hyresnämnd, tingsrätt och hovrätt. Vid behov kan vi även ansöka om betalningsförelägganden och handräckning hos kronofogdemyndighet samt vara behjälpliga vid avhysningar.

 

Då vårt arbete är av mycket känslig karaktär har vi förutom tystnadsplikt även utbildning i konflikthantering samt kännedom om hyres- och bostadsrättslagen samt socialtjänstlagen. 

Bli medlem

Som medlem hjälper vi dig att hantera alla slags störningar i fastigheten - dygnet runt. Du väljer själv när du vill ta del av våra tjänster och vår kompetens. Erbjud era boende en trygghet i att veta att de snabbt kan få hjälp med störningar i boendet även utanför kontorstid.

grey.png

Anmälan vid pågående störning

Telefonnumret har ni fått av er hyresvärd eller bostadsrättsförening.
Kontaktuppgifter ska finnas i porten.

Svenska Störningsjouren AB

Box 4112
102 62 Stockholm

+46 (0)8 645 00 35

info@storningsjouren.se