Kontrollbevakning

Vi utför kontrollbevakningar på plats

Ibland förekommer störningar som är svåra att lokalisera eller specificera. Det kan vara någon som vid upprepade tillfällen påstår sig bli störd av någon granne trots att hyresvärden/styrelsen inte kan konstatera någon konkret störning. Vi kan i dessa fall erbjuda en kontrollbevakning.


Svenska Störningsjouren AB

Box 4112
102 62 Stockholm

+46 (0)8 645 00 35

info@storningsjouren.se