Vi hanterar störningar dygnet runt

Alltför livliga fester, hög musik, bråk, grannosämja... Vi rycker ut, undersöker och driver alla typer av störningsärenden.

Svenska Störningsjouren AB är ett privatägt företag som hjälper bostadsföretag och bostadsrättsföreningar att hantera alla slags störningar i fastigheten – dygnet runt.
Vi konstaterar, lokaliserar och åtgärdar alla slags störningar. En noggrann dokumentation lämnas som grund för fastighetsägarens vidare handläggning. Därefter kan ni välja att själva driva ärendet vidare eller överlåta hela eller delar av handläggningen åt oss.
Då vårt arbete är av mycket känslig karaktär har vi förutom tystnadsplikt även utbildning i konflikthantering samt kännedom om hyres- och bostadsrättslagen samt socialtjänstlagen. Självklart är vi också utrustade med hög social kompetens. Vi är ju trots allt ditt ansikte utåt mot hyresgästerna!
Bostadsrättsinehavare och hyresgäster som ringer till Störningsjouren vill ofta ha information om vad som kan anses som störning och vad som ligger inom acceptabel toleransnivå. Det är då viktigt att ge korrekt information om de lagar som styr Störningsjourens agerande.

Om oss.jpg

bottom_block_back.gif

Svenska Störningsjouren AB

Box 4112
102 62 Stockholm

+46 (0)8 645 00 35

info@storningsjouren.se