Processföring

En rad olika ärenden, på flera instanser

Vi kan driva alla typer av störningsärenden eller driva andra ärenden som till exempel olaga andrahandsuthyrning, sanitära olägenheter och betalningsproblematik. Våra jurister kan även driva ärenden hos hyresnämnd, tingsrätt och hovrätt. Vi kan även ansöka om betalningsförelägganden och handräckning hos kronofogdemyndighet och vara behjälpliga vid avhysningar.


Svenska Störningsjouren AB

Box 4112
102 62 Stockholm

+46 (0)8 645 00 35

info@storningsjouren.se