tumblr_mjco89cUVY1rkz363o1_1280.jpg

PROCESSFÖRING

En rad olika ärenden, på flera instanser. Vi kan driva alla typer av störningsärenden eller driva andra ärenden som till exempel olaga andrahandsuthyrning, sanitära olägenheter och betalningsproblematik. Våra jurister kan även driva ärenden hos hyresnämnd, tingsrätt och hovrätt. Vi kan även ansöka om betalningsförelägganden och handräckning hos kronofogdemyndighet och vara behjälpliga vid avhysningar.


UTRYCKNING

Vi utför utryckningar när det förekommer störningar i fastigheterna. Det kan vara livliga fester med hög musik, bråk, grannosämja med mera. Efter att ha talat med alla inblandade parter försöker vi i första hand få lugnt i fastigheten. Därefter dokumenterar vi vad som hänt. En rapport skickas till fastighetsägaren efter händelsen ägt rum.

tumblr_mlsetsKySj1rkz363o4_1280.jpg

tumblr_mqvsd7ij1c1rkz363o1_1280.jpg

UTREDNING

Vi utreder och tar fram undersökningsmaterial. Vi kan hjälpa till med att få fram undersökningsmaterial som kan användas som grund vid all processföring, oavsett om det är ni själva som driver ärendet eller annan juridisk sakkunnig eller när ni vill att vi ska handlägga hela ärendet.

 

KONTROLLBEVAKNING

Vi utför kontrollbevakningar på plats. Ibland förekommer störningar som är svåra att lokalisera eller specificera. Det kan vara någon som vid upprepade tillfällen påstår sig bli störd av någon granne trots att hyresvärden/styrelsen inte kan konstatera någon konkret störning. Vi kan i dessa fall erbjuda en kontrollbevakning.