Utredning

Vi utreder och tar fram undersökningsmaterial

Vi kan hjälpa till med att få fram undersökningsmaterial som kan användas som grund vid all processföring, oavsett om det är ni själva som driver ärendet eller annan juridisk sakkunnig eller när ni vill att vi ska handlägga hela ärendet.


Svenska Störningsjouren AB

Box 4112
102 62 Stockholm

+46 (0)8 645 00 35

info@storningsjouren.se