Utryckning

Vi utför utryckningar när det förekommer störningar i fastigheterna

Det kan vara livliga fester med hög musik, bråk, grannosämja med mera. Efter att ha talat med alla inblandade parter försöker vi i första hand få lugnt i fastigheten. Därefter dokumenterar vi vad som hänt. En rapport skickas till fastighetsägaren efter händelsen ägt rum.


Svenska Störningsjouren AB

Box 4112
102 62 Stockholm

+46 (0)8 645 00 35

info@storningsjouren.se