Vi kan

Vi hanterar de flesta situationer

Vår erfarenhet visar att bostadsrättsinnehavare och hyresgäster i de flesta fall är mycket toleranta. När de kontaktar Störningsjouren förväntar de sig en snabb handläggning.
Det är nödvändigt att vår personal har förmåga att bemöta personer i affekt och inte låter sig provoceras av aggressivitet. Hot och våld kan förekomma, men vår kompetenta personal kan hantera de flesta situationer.


Svenska Störningsjouren AB

Box 4112
102 62 Stockholm

+46 (0)8 645 00 35

info@storningsjouren.se