Svenska störningsjouren AB

Med oss blir det tyst och lugnt i huset


Som ansvarig för en fastighet med hyresrätter och bostadsrätter ställs man emellanåt inför olika problem. Det kan t ex vara grannar som stör, sanitära olägenheter, olaga andrahandsuthyrningar eller betalningsproblematik.  

Som granne, ansvarig eller ordförande kan det kännas skönt att slippa hantera dialogen själv för att undvika felaktig hantering av ärendet. 

Svenska Störningsjouren AB är ett privatägt företag som hjälper bostadsföretag och bostadsrättsföreningar – dygnet runt.

Läs mer om våra tjänster nedan.