Vi är unika på marknaden med att erbjuda ett helhetstäckande utbud av tjänster som stöttar med allt från besök till avhysning.

 

Tjänster

Vi rycker ut, undersöker och driver alla typer av störningsärenden.

STÖD OCH SUPPORT


Ibland förekommer störningar som är svåra att lokalisera eller specificera. Det kan vara någon som vid upprepade tillfällen påstår sig bli störd av någon granne trots att hyresvärden/styrelsen inte kan konstatera någon konkret störning. Vi kan i dessa fall till exempel erbjuda kontrollbevakning. Vi tillhandahåller även gratis rådgivning till alla våra kunder.

Utryckning


Vi utför utryckningar när det förekommer störningar i fastigheten.
Det kan vara livliga fester med hög musik, bråk, grannosämja med mera. Genom att tala med inblandade parter försöker vi i första hand få det lugnt i fastigheten. Därefter dokumenterar vi vad som hänt samt skickar en rapport till fastighetsägaren.


Utredning


Vi kan hjälpa er  att säkerställa undersökningsmaterial inför eventuell processföring. Vi kan handlägga hela eller delar av ärendet beroende på om ni driver ärendet själva eller via annan juridisk sakkunnig.

PROCESSFÖRING


Våra jurister kan driva ärenden hos hyresnämnd, tingsrätt och hovrätt. Vid behov kan vi även ansöka om betalningsförelägganden och handräckning hos kronofogdemyndighet samt vara behjälpliga vid avhysningar.

 

Då vårt arbete är av mycket känslig karaktär har vi förutom tystnadsplikt även utbildning i konflikthantering samt kännedom om hyres- och bostadsrättslagen samt socialtjänstlagen.